http://www.constantinrotaru.ro

Reflecţii …

0

Îmbogăţirea prin fapte ilicite, promovarea politicilor speculative în economie şi repartiţia inechitabilă a plusvalorii sunt cauzele principale ale crizei economice.

Write a comment