http://www.constantinrotaru.ro

GLOBALIZAREA un fenomen obiectiv care transcede sistemelor sociale

0

Globalizarea este rezultatul  transformărilor  economice, sociale şi politice  produse la nivel mondial.

Factorii determinanţi ai apariţiei globalizării în lume  ţin de dezvoltarea tehnologică, de modernizarea proceselor de producţie,  de computerizare, informatizare şi comunicare la nivel mondial care au micşorat foarte mult distanţele în timp şi spaţiu. În ultimii 50 de ani, dezvoltarea tehnologică şi  modernizarea  proceselor de producţie au atins nivele impresionante.  Tot  în această perioadă, computerizarea,  informatizarea şi mijloacele de comunicare  au transformat, la nivel planetar,  modul de gândire,  de acţiune, dar şi de manifestare al oamenilor. Read the rest of this entry »

REFLECŢII

2

„Numai suferinţele mici sunt zgomotoase, cele mari sunt liniştite şi mute”

„Orice încercare de a rezolva problemele cu care se confruntă oamenii în capitalism reprezintă  un început al  construirii societăţii socialiste”

„Proprietatea, indiferent de forma ei,  este  principala sursă de progres şi bunăstare pentru proprietar”

Proprietatea socială apare ca o necesitate  pentru  asigurarea bunurilor şi serviciilor de care are  nevoie  comunitatea”

„În formarea proprietăţii sociale fiecare membru al societăţii este, în acelaşi timp, contribuabil şi beneficiar”

„Bogatul nu a făcut pământul ca să îl aibă, el a făcut numai gardurile”

Bogaţii nu muncesc pentru bani, ci banii muncesc pentru  bogaţi”

„Hoţul cel mic ajunge la închisoare,

Hoţul cel mare ajunge în top 300”