http://www.constantinrotaru.ro

Reflecţii …

0

„Nimeni nu trebuie să fie atât de sărac încât să ajungă în situaţia de a se vinde. Nimeni nu trebuie să fie atât de bogat încât să poată cumpăra alt om.”

Reflecţii …

0

„Se poate spune că singurii proletari ai României capitaliste mai sunt profesorii şi învăţătorii. Profesorii şi învăţătorii sunt salariaţi, trăiesc din venitul realizat din munca lor şi formează o masă tot mai săracă a cetăţenilor liberi din  România.
De ce au ajuns profesorii şi învăţătorii să fie proletarii mileniului al treilea? Ar fi interesant un răspuns din partea lor. A celor care formează INTELECTUALITATEA PROLETARĂ.”

Reflecţii …

0

„În România post-decembristă, clasa muncitoare a fost destructurată şi decimată. Practic, a fost desfiinţată. Au mai rămas firave grupuri de muncitori care nu-şi mai pot manifesta spiritul de autoritate, nu-şi mai pot cere şi apăra drepturile.”

Reflecţii …

0

„Drapelul, în întregul său, reprezintă o naţiune, o ţară. Nu-i permis nimănui să defăimeze sau să-şi dezonoreze propriul drapel prin găurire, rupere sau ardere. Toţi cei care se dedau la asemenea fapte nu pot fi catalogaţi decât ca trădători şi duşmani ai propriului popor. Mesajul decupării stemei din mijlocul drapelului României în decembrie 1989 îşi face  simţite efectele lui în 2009 prin atentarea la unitatea şi integritatea statului Român.
Arborarea altor drapele decât al României reprezintă o continuare a ceea ce au început în 1989 prin găurirea tricolorului românesc.”

Reflecţii …

0

DRAPELUL NAŢIONAL este simbolul sfânt al oricărui popor. Privim la televizor şi vedem că popoarele care se respectă, mai ales nordamericanii, au un comportament religios faţă de drapelul ţării lor. Îl păstrează în cele mai bune condiţii, îl arborează pe fiecare stradă şi la fiecare casă, este pus la loc de cinste în fiecare birou. Acolo unde
există un american există şi drapelul ţării lui. Pentru ei orice atentat la integritatea drapelului lor naţional înseamnă un atac direct la independenţa, suveranitatea şi integritatea Statelor Unite ale Americii. Cinste lor! Ce ne-o fi oprind pe noi, românii, să le urmăm exemplul?

Reflecţii …

0

Îmbogăţirea prin fapte ilicite, promovarea politicilor speculative în economie şi repartiţia inechitabilă a plusvalorii sunt cauzele principale ale crizei economice.